fbpx

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА WWW.AQUASPOT.BG

При всяка поръчка на артикули и/или услуги от този уеб сайт, чрез който и да е от каналите за поръчка – по телефон или чрез електронна поща, ползвателят се съгласява да спазва настоящите Общи условия:

I. Дефиниции:

1. aquaspot.bg (https://aquaspot.bg/) е уеб базирана платформа в Интернет, собственост на “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 205879668, която дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи Условия.
2. Услуги са всички услуги, които “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД може да предложи на Клиента, посредством уебсайта WWW.AQUASPOT.BG.
3. Артикули/Продукти са всички стоки, продукти и услуги, които могат да бъдат поръчани чрез уебсайта AQUASPOT.BG.
4. Клиент е всеки потребител, който е поръчал или използвал услугите, достъпни чрез уебсайта AQUASPOT.BG.
5. Способите за контакти с “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД са:
– Електронна поща info@aquaspot.bg
– Телефонни номера, посочени в уеб сайта
6. Доставчик е лице, занимаващо се доставка на стоки и услуги, достъпни чрез уебсайта WWW.AQUASPOT.BG и предоставяни от “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
7. Диспенсър е апарат за подаване на вода от централната водопреносна система, като в зависимост от модела, подаваната вода е с различна температура: стайна, затоплена или охладена.

II. Поръчки, доставки и връщане:

8. Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:
9. Доставката на поръчаните артикули се извършва от “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД или партньор на дружеството в съответния град.
10. Доставката на предлаганите продукти и услуги се извършва само в официални работни дни.
Връщане на получените стоки е взъможно до 14 дни след получаване на доставка.

III. Цени и начини на плащане:

11. Цените на артикулите, техните опаковки, цените за доставка, услугите и начините за плащане са описани в съответните Интернет страници на уебсайта AQUASPOT.BG и/или в индивидуална оферта изпратена до клиента от представител на “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
12. Всички цени, обявени на Интернет страниците на уебсайта WWW.AQUASPOT.BG са посочени със и/или без включен данък добавената стойност, уточнено еднозначно за всяка цена.
13. Плащането се извършва по банков път.
14. Диспенсърите могат да се закупуват или ползват при съответните условия, посочени в оферта или договор, сключен с “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

IV. Лични данни:

15. “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите 16. Потребители, когато същите се регистрират като Клиенти. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес, телефон, имейл, пол, както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно при поръчката си.
16. “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента.
17. Освен за целите предвидени в Общите условия, “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД събира и използва информацията при предлагане на нови услуги на Клиента (безплатни или платени), при промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети и други.
18. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да се отпише по всяко време като изпрати имейл на info@aquaspot.bg.
19. “АКВАСПОТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите, когато е получено изричното съгласие на Клиента или във всички посочени в закона случаи.