fbpx

Технологията за ултрафилтрация на питейна вода UF

UF технологията позволява най-висока степен на филтрация, като се грижи за балансирания състав на пречистената вода.

Технологията за ултрафилтрация (UF) е с отношение към глобалните проблеми на планетата.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УЛТРАФИЛТРАЦИЯ НА ПИТЕЙНА ВОДА UF

КАКВО Е УЛТРАФИЛТРАЦИЯ (uf)?

Ултрафилтрацията е метод за пречистване на питейна вода

Технологията използва капилярна мембрана с размер на отворите от 0,02 до 0,5 микрона.

                         

Процесът се извършва с помощта на:

Пречистващ UF диспенсър и 4 филтъра

 

Диспенсърите за ултрафилтрация се свързват с директен водоизточник

Така те осигуряват непрекъснат достъп до чиста, течаща и прясна вода.

  Как работи технологията за ултрафилтрация на чешмяна, питейна вода?

  ултрафилтрация

  технология за ултрафилтрация

   

  предимства на ултрафилтрацията?

  Предимство 1: НАЙ-ВИСОКА СТЕПЕН НА ФИЛТРАЦИЯ,

  КОЯТО ПРЕМАХВА САМО НЕНУЖНОТО ОТ ВОДАТА:

    • бактерии и част от вирусите
    • до 99% от свободния хлор
    • до 85% от органичните субстанции
    • механични примеси – пясък, ръжда, речна кал, тиня и утайки
    • пестициди, бензол, фенол, ароматни разтворители

  Предимство 2: ЗДРАВОСЛОВЕН ИЗБОР

  С ГРИЖА ЗА БАЛАНСИРАНИЯ СЪСТАВ НА ВОДАТА

                                                    

    • Ултрафилтрацията запазва важните микроелементи в пречистената вода
    • Технологията запазва киселинно-алкалния баланс (pH) на филтрираната вода

  Предимство 3: ЕКОЛОГИЧЕН ИЗБОР

  С НИСЪК ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК ПРИ ФИЛТРИРАНЕ

   

    • Ултрафилтрацията не използва пластмаса – технологията не предполага нужда от съхранение на водата в галони, защото се пречиства течащата вода от водопровода
    • Технологията не хаби вода – при ултрафилтрация се пречиства 100% от водата, която постъпва от водопровода, без загуби

  Защо ултрафилтрация, а не филтрация с обратна осмоза?

  • Ултрафилтриращата мембрана пропуска важните минерали

   Мембраната при обратна осмоза пропуска само молекулата на водата и задържа минералите.

   Без променя в pH-то на водата

   Деминерализацията на водата при пречистване с обратната осмоза може да промени киселинността на чешмяната вода. 

   Без отпадъчни води

   При технологията за обратна осмоза приблизително 30 л вода се връщат обратно в тръбопровода, за да се пречистят 10 л.

   Защо диспенсър за ултрафилтрация, а не диспенсър за минерална вода?

   • Ултрафилтриращият диспенсър не използва галони, които са трудно разградими и замърсяват природата

    При пречистване с ултрафилтрация питейната вода не застоява в галони и е винаги прясна                   

    При ултрафилтрираната вода няма опасност от съдържание на микропластмаса, вредна за здравето